You can change this website language: English
Giáo viên
Анна

Анна

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: sysoeva.a@mail.ru
  • Skype: live:8c16c26a0423a3a8
  • Адрес (www): Ивана черных 125, 5

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Анна

Hello! My name is Anna. I'm native Russian teacher living in Tomsk.
I have students from different countries. Students of any level are welcome.
I'd really like to help you to learn about the Russian culture and language

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này