You can change this website language: English
Giáo viên
Феликс

Феликс

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: felixbud@mail.ru
  • Skype: felixbud

Tự đăng ký

Феликс

Предлагаю обучение русскому языку для начинающих любого возраста. Диплом МГУ по специальности "Методика преподавания русского языка как иностранного". Уроки провожу в режиме on line (skype) в удобное время.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này