You can change this website language: English

Tự đăng ký

буря


Bản dịch: cơn bão
Chuyển ngữ: [bùrya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный буря бури
Родительный бури бурь
Дательный буре бурям
Винительный бурю бури
Творительный бурей бурями
Предложный о буре о бурях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này