You can change this website language: English

Tự đăng ký

безразличие


Bản dịch: sự thờ ơ
Chuyển ngữ: [bizrazlìchije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный безразличие
Родительный безразличия
Дательный безразличию
Винительный безразличие
Творительный безразличием
Предложный о безразличии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này