You can change this website language: English

Tự đăng ký

грусть


Bản dịch: buồn bã
Chuyển ngữ: [grùst']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный грусть грусти
Родительный грусти грустей
Дательный грусти грустям
Винительный грусть грусти
Творительный грустью грустями
Предложный о грусти о грустях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này