You can change this website language: English

Tự đăng ký

просьба


Bản dịch: đề nghị
Chuyển ngữ: [pròs'ba]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный просьба просьбы
Родительный просьбы просьб
Дательный просьбе просьбам
Винительный просьбу просьбы
Творительный просьбой просьбами
Предложный о просьбе о просьбах

Ví dụ về sử dụng

Просьба выйти из вагонов. [pròs'ba v`ykti iz vagònov] - Yêu cầu ra khỏi các toa.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này