You can change this website language: English

Tự đăng ký

Пасха


Bản dịch: Lễ Phục Sinh
Chuyển ngữ: [pàskha]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Пасха Пасхи
Родительный Пасхи Пасх
Дательный Пасхе Пасхам
Винительный Пасху Пасхи
Творительный Пасхой Пасхами
Предложный О Пасхе О Пасхах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này