You can change this website language: English

Tự đăng ký

ангел


Bản dịch: thiên thần
Chuyển ngữ: [àngil]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный ангел ангелы
Родительный ангела ангелов
Дательный ангелу ангелам
Винительный ангела ангелов
Творительный ангелом ангелами
Предложный об ангеле об ангелах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này