You can change this website language: English

Tự đăng ký

гнев


Bản dịch: giận giữ
Chuyển ngữ: [gnef]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный гнев
Родительный гнева
Дательный гневу
Винительный гнев
Творительный гневом
Предложный гневе
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này