Богородица


Bản dịch: Mẹ Thiên Chúa
Chuyển ngữ: [Bagaròditsa]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Богордица
Родительный Богородицы
Дательный Богородице
Винительный Богородицу
Творительный Богородицей
Предложный О Богородице
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này