похоть


Bản dịch: dục vọng
Chuyển ngữ: [pòkhat`]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный похоть
Родительный похоти
Дательный похоти
Винительный похоть
Творительный похотью
Предложный похоти

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này