тщеславие


Bản dịch: hám danh
Chuyển ngữ: [tshhislàvije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный тщеславие тщеславия
Родительный тщеславия тщеславий
Дательный тщеславию тщеславиям
Винительный тщеславие тщеславия
Творительный тщеславием тщеславиями
Предложный тщеславии тщеславиях

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này