жадность


Bản dịch: tham lam
Chuyển ngữ: [zhàdnast`]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный жадность
Родительный жадности
Дательный жадности
Винительный жадность
Творительный жадностью
Предложный жадности

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này