You can change this website language: English

Tự đăng ký

жадность


Bản dịch: tham lam
Chuyển ngữ: [zhàdnast`]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный жадность
Родительный жадности
Дательный жадности
Винительный жадность
Творительный жадностью
Предложный жадности
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này