You can change this website language: English

Tự đăng ký

святой


Bản dịch: thánh
Chuyển ngữ: [svyatòj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

Святой дух [svyatòj dùkh] - Chúa Thánh LinhBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này