You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Co znamená sloveso ДАВАЙ v hovorové ruštině?

 Určitě jste slyšeli takové výrazy jako: "Ну ладно, давай, пока!" или "Пойдём в кино? - Давай". Jsme rusové rádi používáme toto slovo v řeči. Co znamená sloveso "давай" ("давать") /dávat/ v hovorové ruštině?

 Musím říct, že toto sloveso má několik významů. Obvykle je zřejmé podle okolností, které máme použit.

1. Давать = дать /dát/. Давать другу книгу (ручку, тетрадь) Dát kamarádovi knihu (pero, sešit).

2. Давать = опубликовывать /zveřejnit/. Давать объявление в газету (о продаже машины, например) Inzerovat v novinách (na prodej automobilů, například).

3. Давать = разрешать /dovolovat/ (v doslovném a obrazovém významu). Мама не давала ребёнку играть со спичками (Matka nedovolí dítěti hrát se sirkami (doslovný význam). Погода неделю не давала нам пойти погулять (Počasí nám nedovolilo týden jít na procházku (obrazový význam).

4. Давать = начать делать /začít dělat/. Ребенок увидел маму и давай смеяться (начал смеяться) Dítě, uzřev matku, začalo se smát. Věnujte pozornost tvaru slovesa! V této hodnotě se používá jen imperativ (давай)!

5. Давать = делать/сделать что-то, чего не ожидали другие /dělat/ udělat něco, čeho neočekávali ostatní/. Пол выучил русский язык за полгода. - Ну он даёт! Pol se naučil ruskému jazyku po dobu šesti měsíců. - No, to dá! 

6. Давать = предлагать помощь /nabízet pomoc/. Давай я помогу тебе перевести этот текст. Dovol mi, abych tě pomohl přeložit tento text.  Věnujte pozornost tvaru slovesa! V této hodnotě se používá jen imperativ (давай)!

7. Давать = оценивать возраст человека /posoudit věk osoby/. Ей уже пятьдесят, но никто не даёт ей больше сорока. Má už padesát let, ale nikdo jí nedává více než čtyřicet.

8. Давать = говорить о своих требованиях /mluvit o svých požadavcích/. Даёшь (даёте) честные выборы! Dej (dejte) nám řádné volby! Věnujte pozornost tvaru slovesa! V tomto smyslu je použito jen sloveso druhé osoby (даёшь, даёте)!

9. Давай = согласие /souhlas/. Пойдем в кино? - Давай. Pojďme do kina? - Ale ano. Věnujte pozornost tvaru slovesa! V této hodnotě se používá jen imperativ  (давай)!

10. Давай = знак того, что пора заканчивать разговор (например, по телефону) /znamení, že je na čase ukončit hovor (například telefonicky)/. Хорошо, я понял, давай. = Хорошо, я понял и хочу закончить разговор. Ok, já to chápu, ahoj. = Ok, chápu a chci dokončit rozhovor. 

11. Давай = пока/na rozloučenou/. Ну ладно, давай. = Ну ладно, пока. Dobře, tak pojď. = No, na rozloučenou.

Jak se mění sloveso "давать"? Toto sloveso je nedokonavé, má přítomný, minulý a budoucí čas.

Přítomný čas: я даю, ты даёшь, он (она, оно) даёт, мы даём, вы даёте, они дают. Dávam, dávaš, on (ona, ono) dává, dáváme,  dáváte, dávají.

Minulý čas: он давал, она давала, оно давало, они давали. On dával, ona dávala, ono dávalo, oni dávali.

Budoucí čas: я буду давать, ты будешь давать, он (она, оно) будет давать, мы будем давать, вы будете давать, они будут давать. Budu dávat, budeš dávat,  on (ona, ono) bude dávat, budeme dávat , budete dávat , oni budou dávat .

Imperativ : давай, давайте. Dej, dejte.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci