You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Přípony podstatných jmen s koncovkou -ёнок, -онок

Co to je kotě? To je malá kočka, mládě kočky. Srovnáme-li slova  "кот" ("kočka") a  "котёнок" ("kotě"), uvidíme, že druhé slovo má příponu -ёнок . Pomocí této přípony a jeji varianty -онок  v ruském jazyce se tvoří slova, označující názvy mláďat.

Podívejme se.

 Лиса - лисёнок (Liška - lišátko). Слон - слонёнок (Slon - sloňátko). Утка - утёнок (Kachna - káčátko). Коза - козлёнок (Koza - jehně).

 Po písmenech ч, ж, ш ( č,ž,š) píšeme -онок, ale vyslovujeme -ёнок

 Белка - бельчонок ( Veverka -  mládě  veverky), Ёж - ежонок ( Ježek -  mládě ježeka), Мышь - мышонок (Myš - mládě myši).

 Nicméně, toto pravidlo má výjimky.


 1. Některé ze slov, označujících názvy mláďat, jsou tvořeny přidáním přípony -ёнок/-онок z jiných kořenů. Například, человек - ребёнок (člověk - dítě). Лошадь - жеребёнок (Kůň - hříbátko). Свинья - поросёнок (Vepřík - prasátko).

 2. Některé ze slov, označujících názvy mláďat, jsou tvořeny jinými příponami. Například,  собака - щенок (pes - štěňátko).

 3. Z některých slov nelze tvořit názvy mláďat.  V tomto případě říkáme takto: жираф - детёныш жирафа (žirafa - mládě žirafy).


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci