You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Akuzativ substantiv: složitější případy

Předtím, než budeme mluvit o výjimkách, připomínám vám pravidlo.

 Takže, akuzativ - to je čtvrtý pád, podstatná jména v akuzativu odpovídají na otázky "Co?"(neživotná) a "Koho?" (životná).

 Podívejme se, jak se mění koncovka podstatných jmen v akuzativu.

 Jména  podstatná  neživotná  Jména  podstatná  životná
Что это? Co to je?
Что вы любите (покупаете)? Co máte rádi (kupujete)?
Кто это? Kdo to je?
Кого вы знаете (любите)? koho znáte (milujete)?
Mužský rod
 Это сыр. (To je sýr).
 Я люблю сыр. (Mám rád sýr).

 Это чай. Я люблю чай. (To je čaj. Mám rád čaj). 
 Ženský rod.
 Это капуста. (To je zelí).
 Я покупаю капусту. (Kupuji zelí).

Это кастрюля. (To je hrnec).
Я покупаю кастрюлю. (Kupuji hrnec).

Střední rod.
Это море. ( To je moře).
Я люблю море. (Mám rád moře).

Mužský rod
 Это сын. (To je syn).
 Я люблю сына. (Mám rád syna).

Это учитель. (To je učitel).
Я знаю учителя. ( Znám učitele).

Ženský rod.
 Это мама. (To je matka).
 Я люблю маму. (Miluju matku).

Это тётя. (To je teta).
Я люблю тётю. (Miluju tetu).


 To je pravidlo. Nicméně, každé pravidlo má výjimky.

 1. Ženská podstatná jména s koncovkou -ь (měkký znak) (площадь, вещь, мать, дочь)(náměstí, věc, matka, dcera) se nemění v akuzativu.

Что это? - Это площадь.(Co je to? - Je to náměstí). Что вы видели в Москве? - Я видел (а) Красную площадь. (Co jste viděli v Moskvě? - Viděl(a)  jsem Rudé náměstí. Кто это? - Это моя мать. (Kdo to je? - To je moje matka). Кого вы часто вспоминаете? - Мою мать. (Na koho si často vzpomínáte? - Na svou matku).

 2. Mužská podstatná jména životná s koncovkou  -а/-я (папа, дядя), která určují osobu, se skloňují stejně jako ženská podstatná jména. Кто это? - Это мой дядя. (Kdo to je? - To je můj strýc). Кого вы встретили вчера? - Моего дядю. (Koho jste potkali včera? - Mého strýce).

 3. V akuzativu se mění některá podstatná jména, která označují hračky. To jsou názvy hraček, které mají obraz člověkа (кукла) (Panenka), nebo zvířat (мишка)(medvídek). Что это? - Это кукла (мишка). Co to je? To je panenka,  medvídek. Что взял ребёнок? - Ребёнок взял куклу (мишку) Co si dítě vzalo? - Dítě si vzalo panenku (medvídka).  Pozor prosím: kládeme otázku "co" a ne "kdo"!

 4. V akuzativu se mění některá podstatná jména, označující mrtvé lidi a ty bytosti, které nepatří do světa živých: покойник, вампир (nebožtík, vampír). Proč? Prvé, oni mají obraz osoby. Zadruhé, tímto je možné vysvětlit, jak si starověcí lidé představovali život a smrt. Кто это? - Это вампир.(Kdo to je? - Je to vampír). Кого вы увидели в фильме? - Вампира. (Koho jste uviděli ve filmu? - vampíra).

Pozor! Slova "труп" и "зомби" ("mrtvola" a "umrlec") v akuzativu se nemění!

 5. Slova "кальмар", "краб" ("kalamár", "krab") a některé další mohou být jako životná, tako neživotná. To závisí na situaci. Například, ve větě "Рыбаки поймали огромного краба" ("Rybáři chytili obrovského kraba" krab - to zvíře, podstatné jméno životné, proto v akuzativu mění koncovku. Ale ve větě: "Я ем крабы" ("Jím kraby") slovo "kraby" se rozumí jako jídlo a je neživotné, proto může neměnit svou koncovku.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci