You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Jak lze zjistit druh podstatných jmén, což se končí na -ь (měkký znak)

Teď  už dobře víte, že v ruském jazyce podstatné jméno může být mužského (on), ženského (ona) nebo středního (ono) rodu.

 Připomínám vám pravidlo:

on ona ono
- (se končí na souhlásku)
брат (bratr)
шкаф (skříň)

а
папа (otec)
дедушка (dědeček) 

   


а
мама(matka)
полка (police)

   - о
окно (okno)
я (ja)
дядя (strýc)

 Tato slova vždy označují osobu (to jsou podstatná jména životná)!  

   

я (ja)
семья (rodina)
тётя (teta)

   е
море (moře)
- ь (měkký znak)
стиль (styl)
- ь (měkký znak)
кровать (postel)
дочь (dcera)

Rod podstatných jmen s koncovkou -ь (měkký znak) je třeba zapamatat si!


 Je obtížné určit gramatický rod substantivy s koncovkou -ь (měkký znak) . Tato slova je třeba  zapamatat si. Nicméně, existuje některé tajemství, čím chci se s vámi podělit.

 1. Pokud narazíte na slovo s koncovkou -ь (měkký znak) v textu, dejte pozor na okolní slova, zejména na přídavná jména a slovesa v minulém čase. Například přečtěte si: "Спортсмен получил золотую медаль" ("Sportovec získal zlatou medaili"). Slovo "медаль" ("medaile") se používá v akuzativu, a adjektivum "золотую" (zlatou) - v akuzativu a ženském rodě. Proto slovo "medaile" je ženského rodu.

 2. Pamatujte si! Vždy jsou mužského rodu:

  • názvy měsíců (říjen, červen);
  • slova, která se končí na -арь (словарь, календарь) /slovník, kalendář/;       
  • slova, která se končí na -тель (учитель, выключатель)/Učitel, spínač/.


 3.  Pamatujte si! Vždy jsou ženského rodu :

  • slova, která se končí na  -чь, -шь, -щь (ночь, мышь, вещь и др.) /noc, myš, věc a další/.  
  • slova, která se končí na  -ость ( Jsou tvořeny z adjektiv; сухой - сухость, мягкий - мягкость);/suchý - suchost, měkký - měkkost/.
  • slova, která se končí na  -бь, -вь, -дь, -зь, -сь, -ть (любовь, тетрадь и др.) /láska, sešit, atd .../ Výjimky: голубь, лебедь, дождь, гвоздь (holub, labuť, déšť, hřebík) -  jsou mužského rodu!  4.  Slova, která se končí na  -ль, -нь, -рь mohou být jak mužského, stejně ženského rodu.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci