You can change this website language: English

Tự đăng ký


Nadezhda
Vlasova

Nghĩa đen và nghĩa bóng của từ

Mỗi một từ trong bất kỳ ngôn ngữ nào đều có ý nghĩa của nó (chúng ta còn gọi thêm là, ý nghĩa từ vựng) - chỉ ra một đồ vật, một dấu hiệu hoặc hành động mà gọi bằng từ đó . Thí dụ, từ "язык"-"cái lưỡi" - "một bộ phận của cơ thể để mà chúng ta nói chuyện."

Theo số lượng ý nghĩa từ được chia thành từ một ý nghĩa và từ nhiều ý nghĩa.  Các từ một ý nghĩa thì chỉ có một ý nghĩa, các từ có nhiều ý nghĩa thì có hai hoặc nhiều hơn ý nghĩa. Có rất nhiều thuật ngữ, thí dụ, кислород-oxy (О2) hoặc делитель-số chia (trong bài toán 4:2 /2/ - là một số chia) - đó là những từ một ý nghĩa. Từ một ý nghĩa có thể không chỉ là một thuật ngữ. Брюки-Cái quần dài - đó cũng là một từ một ý nghĩa. Tuy nhiên trong rất nhiều từ của ngôn ngữ có tới mấy ý nghĩa. Tại sao vậy? Bởi vì ngôn ngữ tiết kiệm các công cụ nên mở rộng những khả năng của mình.

Язык-Ngôn ngữ - một từ nhiều ý nghĩa. Nào chúng ta hãy xem trong ngôn ngữ tiếng nga, ngôn ngữ có những ý nghĩa gì.

1. Язык - bộ phận mà chúng ta dùng để nói. Để phát ra âm thanh (л`-l), cần phải chạm đầu lưỡi lên hàm răng trên.2. Язык - loài người dùng để nói. Придержи язык = помолчи-Hãy gữ lấy lưỡi = im lặng, подумай, прежде чем говорить-hãy suy nghĩ trước khi nói.3. Язык - hệ thống các âm thanh, các từ ngữ, các phép tắc để biến đổi và sử dụng chúng.  Русский язык-tiếng Nga. Английский язык-tiếng Anh.4. Язык - hệ thống những ký hiệu. Язык программирования-Ngôn ngữ lập trình. Java - là Ngôn ngữ lập trình.5. Язык - cách thức biểu hiện ý nghĩ hoặc cảm xúc. Язык цифр-Ngôn ngữ sô. Язык любви-Ngôn ngữ tình yêu.6. Язык - phong cách hành ngữ. Язык науки-ngôn ngữ khoa học. Язык газет-ngôn ngữ báo chí.7. Язык - tù binh mà có thể kể ra những thông tin về đối thủ. Trong quân sự thường nói: "мы взяли языка"-"chúng ta đã bắt được thông tin".8. Язык - đó là cái lõi bằng kim loại /quả lắc/ trong quả chuông, nhờ đó mà quả chuông kêu được. 9. Язык - đó là một cái gì đó hình dài. Язык пламени-Lưỡi ngọn lửa (пламя = огонь)-(ngọn lửa = cháy).
Bạn đã thấy chưa, từ "язык"-"ngôn ngữ" trong tiếng Nga có tới 9 ý nghĩa liền! Từ đầu tiên chúng ta gọi là từ nghĩa đen, bởi vì nó chỉ ra đối tượng. Những từ còn lại - là nghĩa bóng.  Chúng xuất hiện sau này. Tại sao thanh kim loại trong quả chuông cũng được gọi là "язык"-"cái lưỡi"? Bởi vì nó tương tự như cái lưỡi của con người và có chức năng tương tự như vậy: khi sử dụng cái lưỡi, quả  chuông "говорит"-"nói," tạo ra âm thanh.


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này