You can change this website language: English
Trao đổi
Dmitry Shulga

Dmitry Shulga

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: dnshulga@yandex.ru
  • Skype: lampard1454

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Dmitry Shulga

Hello. I know Russian. I need to practice English. If you want to learn Russian, write me. We can help each other.

My skype: lampard1454

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này