You can change this website language: English

Tự đăng ký


Nadezhda
Vlasova

Các danh từ giống tổng quát trong tiếng Nga

Những giống nào có thể có trong danh từ tiếng Nga? Giống đực, giống cái hay giống chung,bạn sẽ trả lời như vậy, và bạn nói đúng thôi.

Tuy nhiên, trong tiếng Nga  một nhóm từ nho nhỏ mà ám chỉ cho người. Tất cả những từ đó được kết thúc bằng  –а hoặc –я. Họ có thể thay đổi giống của mình thành đực hay cái. Giống của những danh từ đó phụ thuộc vào ai mà nó ám chỉ: đàn ông hay đàn bà. Vì vậy, những danh từ này được gọi là danh từ tổng quát.

Thí dụ: từ «сирота»-"mồ côi". Сирота - là đứa trẻ mà cha mẹ chúng đã qua đời. Chúng ta có thể nói, «Антон – круглый сирота»-"Anton - mồ côi hoàn toàn", tức là Anton không còn cha và không còn mẹ. Hoặc: «Лена – круглая сирота»-"Lena - mồ côi hoàn toàn". Xin bạn lưu ý, trong câu đầu tiên từ «сирота»-"mồ côi" là giống đực bởi vì nó ám chỉ cậu bé. Vì vậy, tính từ «круглый»-"hoàn toàn" chúng tai cũng sử dụng trong giống đực: круглый сирота-hoàn toàn mồ côi. Còn trong câu thứ hai, chúng ta nói về một bé gái, bởi vì vậy từ «сирота»-"mồ côi" và tính từ «круглая»-"hoàn toàn", chúng ta sử dụng trong giống cái.

Và đây là thêm những từ giống tổng quát:невЕжа – bất lịch thiệp là người thô lỗ, vô giáo dụcневЕжда – ngu dốt người vô họcнерЯха – luộm thuộm người luộm thuộmобжОра – háu ăn người rất thích ănУмница – Thông minh người thông minh; người mà luôn làm tốt mọi việc


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này