июнь


Bản dịch: tháng sáu
Chuyển ngữ: [iyùn']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный июнь июни
Родительный июня июней
Дательный июню июням
Винительный июнь июни
Творительный июнем июнями
Предложный об июне об июнях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này