Иран


Bản dịch: Iran
Chuyển ngữ: [iràn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Иран
Родительный Ирана
Дательный Ирану
Винительный Иран
Творительный Ираном
Предложный Об Иране

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này