You can change this website language: English

Tự đăng ký

Киргизия


Bản dịch: Kyrgyzstan
Chuyển ngữ: [kirgiziya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Киргизия
Родительный Киргизии
Дательный Киргизии
Винительный Киргизию
Творительный Киргизией
Предложный О Киргизии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này