You can change this website language: English

Tự đăng ký

Бразилия


Bản dịch: Brazil
Chuyển ngữ: [brazìliya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Бразилия
Родительный Бразилии
Дательный Бразилии
Винительный Бразилию
Творительный Бразилией
Предложный О Бразилии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này