You can change this website language: English

Tự đăng ký

Андорра


Bản dịch: Andorra
Chuyển ngữ: [andòrra]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Андорра
Родительный Андорры
Дательный Андорре
Винительный Андорру
Творительный Андоррой
Предложный Об Андорре
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này