Tự đăng ký

Андорра


Bản dịch: Andorra
Chuyển ngữ: [andòrra]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Андорра
Родительный Андорры
Дательный Андорре
Винительный Андорру
Творительный Андоррой
Предложный Об Андорре

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này