You can change this website language: English

Tự đăng ký

Израиль


Bản dịch: Do Thái
Chuyển ngữ: [izràil']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Израиль -
Родительный Израиля -
Дательный Израилю -
Винительный Израиль -
Творительный Израилем -
Предложный Об Израиле -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này