You can change this website language: English

Tự đăng ký

Армения


Bản dịch: Armenia
Chuyển ngữ: [armènija]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Армения
Родительный Армении
Дательный Армении
Винительный Армению
Творительный Арменией
Предложный Об Армении
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này