Армения


Bản dịch: Armenia
Chuyển ngữ: [armènija]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Армения
Родительный Армении
Дательный Армении
Винительный Армению
Творительный Арменией
Предложный Об Армении

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này