You can change this website language: English

Tự đăng ký

Бермуды


Bản dịch: Bermudas
Chuyển ngữ: [bermùdy]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Бермуды
Родительный Бермудов
Дательный Бермудам
Винительный Бермуды
Творительный Бермудами
Предложный О Бермудах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này