You can change this website language: English

Tự đăng ký

Болгария


Bản dịch: Bulgaria
Chuyển ngữ: [bolgàriya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Болгария
Родительный Болгарии
Дательный Болгарии
Винительный Болгарию
Творительный Болгарией
Предложный О Болгарии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này