Испания


Bản dịch: Tây Ban Nha
Chuyển ngữ: [ispàniya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Испания
Родительный Испании
Дательный Испании
Винительный Испанию
Творительный Испанией
Предложный Об Испании

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này