You can change this website language: English

Tự đăng ký

Аргентина


Bản dịch: Argentina
Chuyển ngữ: [argentìna]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Аргентина
Родительный Аргентины
Дательный Аргентине
Винительный Аргентину
Творительный Аргентиной
Предложный об Аргентине
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này