Австралия


Bản dịch: Úc Châu
Chuyển ngữ: [avstràliya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Австралия
Родительный Австралии
Дательный Австралии
Винительный Австралию
Творительный Австралией
Предложный Об Австралии

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này