You can change this website language: English

Tự đăng ký

Белоруссия


Bản dịch: Bạch Nga
Chuyển ngữ: [belorùssiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Белоруссия
Родительный Белоруссии
Дательный Белоруссии
Винительный Белоруссию
Творительный Белоруссией
Предложный О Белорусии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này