You can change this website language: English

Tự đăng ký

Казахстан


Bản dịch: Kazakhstan
Chuyển ngữ: [kazakhstàn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Казахстан
Родительный Казахстана
Дательный Казахстану
Винительный Казахстан
Творительный Казахстаном
Предложный О Казахстане
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này