You can change this website language: English

Tự đăng ký

Грузия


Bản dịch: Gruzia
Chuyển ngữ: [grùziya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Грузия
Родительный Грузии
Дательный Грузии
Винительный Грузию
Творительный Грузией
Предложный О Грузии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này