You can change this website language: English
Giáo viên
Константин Виногородский

Константин Виногородский

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Константин Виногородский

Выпускник филологического факультета МГУ (специальность - русский язык и литература. В данный момент обучаюсь в НИУ ВШЭ на программе "Компьютерная лингвистика".

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này