You can change this website language: English
Giáo viên
Valeriia

Valeriia

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: valeriiaonishchenko@gmail.com
  • Skype: Oni4129

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Valeriia

Я преподаватель русского языка. Больше 6 лет обучаю иностранцев русскому языку. Большой опыт работы в ОБСЕ и Международном Красном Кресте.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này