Кипр


Bản dịch: Síp
Chuyển ngữ: [kìpr]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Кипр
Родительный Кипра
Дательный Кипру
Винительный Кипр
Творительный Кипром
Предложный О Кипре

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này