Австрия


Bản dịch: Áo
Chuyển ngữ: [àvstrya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Австрия
Родительный Австрии
Дательный Австрии
Винительный Австрию
Творительный Австрией
Предложный Об Австрии

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này