You can change this website language: English

Tự đăng ký

Азербайджан


Bản dịch: Azerbaijan
Chuyển ngữ: [azerbajdzhàn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Азербайджан
Родительный Азербайджана
Дательный Азербайджану
Винительный Азербайджан
Творительный Азербайджаном
Предложный Об Азербайджане
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này