You can change this website language: English

Tự đăng ký

Венгрия


Bản dịch: Hungary
Chuyển ngữ: [vèngriya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Венгрия -
Родительный Венгрии -
Дательный Венгрии -
Винительный Венгрию -
Творительный Венгрией -
Предложный О Венгрии -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này