You can change this website language: English

Tự đăng ký

Венесуэла


Bản dịch: Venezuela
Chuyển ngữ: [vinisuèhla]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Венесуэла -
Родительный Венесуэлы -
Дательный Венесуэле -
Винительный Венесуэлу -
Творительный Венесуэлой -
Предложный О Венесуэле -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này