You can change this website language: English

Tự đăng ký

Канада


Bản dịch: Canada
Chuyển ngữ: [kanàda]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Канада
Родительный Канады
Дательный Канаде
Винительный Канаду
Творительный Канадой
Предложный О Канаде
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này