You can change this website language: English

Tự đăng ký

Бельгия


Bản dịch: Bỉ
Chuyển ngữ: [bèl'giya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Бельгия
Родительный Бельгии
Дательный Бельгии
Винительный Бельгию
Творительный Бельгией
Предложный О Бельгии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này