занятость


Bản dịch: mức lao động
Chuyển ngữ: [zànyatast']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный занятость занятости
Родительный занятости занятостей
Дательный занятости занятостям
Винительный занятость занятости
Творительный занятостью занятостями
Предложный о занятости о занятостях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này