You can change this website language: English

Tự đăng ký

безработный


Bản dịch: thất nghiệp
Chuyển ngữ: [bezrabòtnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род безработен безработный
Женский род безработна безработная
Средний род безработно безработное
Множественное число безработны безработные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный безработный безработная безработное безработные
Родительный безработного безработной безработного безработных
Дательный безработному безработной безработному безработным
Винительный безработного безработную безработное безработных
Творительный безработным безработной безработным безработными
Предложный о безработном о безработной о безработном о безработных
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này