Tự đăng ký

качества


Bản dịch: chất lượng
Chuyển ngữ: [kàchistva]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный качество качества
Родительный качества качеств
Дательный ккачеству качествам
Винительный качество качества
Творительный качеством качествами
Предложный о качестве о качествах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này