отдел


Bản dịch: phòng ban
Chuyển ngữ: [otdèl]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный отдел отделы
Родительный отдела отделов
Дательный отделу отделам
Винительный отдел отделы
Творительный отделом отделами
Предложный об отделе об отделах

Ví dụ về sử dụng

Мы платим отдельно. [my plàtim atdèl'na] - Chúng tôi trả riêng.
Сделайте нам отдельные счета [sdelajte nam otdel'nye scheta] - Hãy làm cho chúng tôi những hóa đơn riêngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này