Tự đăng ký

минус


Bản dịch: - dấu trừ
Chuyển ngữ: [mìnus]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный минус минусы
Родительный минуса минусов
Дательный минусу минусам
Винительный минус минусы
Творительный минусом минусами
Предложный минусе минусах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này